Děti a trauma

Práce s dětským traumatem

Zahájení realizace programu: rok 2020

Příběh traumatu je příběhem uložený nejen v mysli, ale i v těle.

Co je trauma?

 Trauma se obyčejně  v odborné literatuře definuje jako  neočekávaná,  ohrožující, děsivá a relativně vzácná událost. Zátěž otisku  prožitého traumatu si sebou jedinec odnáší v podobě celoživotního zápasu, v podobě jakési  „temné clony“, která zahaluje jeho život.

I mnoho“ obyčejných“ událostí však  může na dítěti zanechat dlouhodobé následky.

Plně sdílíme myšlenku,  vyjádřenou v knize  od Peter A.Levina a Maggie Klieneové,“ Trauma očima dítěte“:

 „V odborných  kruzích dosud není  dostatečně známa skutečnost, že kumulativní efekt  nezpracovaných „ obyčejných“ událostí může být stejně ničivý jako vliv událostí katastrofických, a až příliš často se nebere na vědomí. Existuje sice několik knih o lékařské první pomoci pro děti, neexistují  však knihy,  které by se zabývaly „první emoční pomocí“ v potencionálně traumatizujících situacích“

Nezpracované, přehlcující události, které se zdají být – prostým  pohledem z vnějšku –  jen „ drobnou“ nehodou, může dítě poznamenat a zranit  mnohem více, než by se na první pohled zdálo.

Typy událostí

Nehody, pády, úrazy ( např. autohavárie, pády ze schodů, tonutí,dušení,sportovní úrazy)

Lékařské  a chirurgické zákroky ( např. nároční operace, dlouhotrvající nehybnost)

Násilí a útok (  např.šikana ve škole, domácí násilí,  sexuální  zneužití)

Ztráta ( např. rozvod, úmrtí, oddělní dítěte od rodiny)

Jak se trauma projevuje?

Ať již traumatická událost postihne dospělého či  dítě, brzy po události se  objeví  charakteristické postraumatické příznaky. Patří mezi ně: nadměrné rozrušení, stažení systému,disociace , pocity necitlivosti  uzavření systému  ( nebo „ zamrznutí“), které mají za následek  pocity bezmoci a  beznaděje.

U všech dětí, zvláště pak u miminek a velmi malých dětí, se projevují symptomy, které se výrazně liší od symptomů dospělých. Děti jsou  totiž plně závislé  na tom,aby jejich potřeby zejména v oblasti  bezpečí , podpory a  výživy naplňovali dospělí.

Pokud pečující dospělí neposkytnou  dětem specifickou přímou pomoc,nezpracovaná energie z dané události  se nakonec projeví v podobě široké škály změn chování a symptomů.

Kdo jsme?

Jsme multioborový  tým, který se skládá se sociálního pracovníka, psychology a terapeuta.

  • Sociální pracovník – Bc. Sonia Sudimacová; působí v sociální oblasti od roku 2008 , od roku 2013 se věnuje problematice náhradní rodinné péče,  aktivně pracuje s pěstounskými rodinami; absolvován výcvik: „Narativní práce s dětským traumatem“
  • Psycholog – Mgr. Jakub Onder
  • Terapeut – Bc. Petra Vorlová

Multitým  je složen  z odborných profesí   tak, aby plnohodnotně  sloužil  jako účinný nástroj  pro prevenci  vzniku či rozvoje traumatických symptomů a léčení jejich následků.

Proč tu jsme?

Abychom poskytli „ první emoční pomoc“, “ emoční obvaz“ dětem, které procházejí  (či prošly) náročnou či tíživou  životní situací, kterou nedokázaly zpracovat.

Co je naším cílem?

Naším cílem je poskytnou dětem  včasnou   podporu a pomoc tak ,aby  se prožité události nestaly jejich celoživotní noční můrou.

V co věříme?

Jsme přesvědčení, že bez ohledu na příčinu se dá trauma nejen léčit, ale často se mu dá i předejít.

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www. destkyusvit.cz je „ Dětský úsvit“ z.s.

PLNÉ ZNĚNÍ

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_user_content' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.