Odborná pomoc

Odborná pomoc

Nabídka konkrétní podoby další odborné pomoci bude aktuálně doplňována v průběhu podzimu 2018.

Odborná pomoc:

Pečující osoby mají právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců. Takto zprostředkovaná odborná pomoc je bezplatná, tj. ze státního příspěvku mohou být hrazeny náklady na konzultaci s daným odborníkem.

Doprovázející organizace „Dětský úsvit“ vede seznam oborníků a odborných zařízení v kraji a rovněž s nimi i úzce spolupracuje.

Doprovázející organizace sama zajišťuje a realizuje pro pečující osoby pravidelná setkání  s možností využití individuální konzultace a supervize s těmito odborníky. Dle aktuální situace a potřeby pečující osoby je vždy vybrán vhodný a včasný termín konzultace. S hostujícími  psychology, terapeuty, speciálními pedagogy apod. se setkávají pečující osoby i na vzdělávacích akcích a relaxačně- terapeutických programech.

Klub pěstounů:

je jedna z forem odborné pomoci pro pečující osoby, kterou pravidelně nabízíme. Probíhá za účasti psychologa, spojuje v sobě terapeutický prvek. Klub pěstounů sehrává pěstounů důležitou roli v prevenci syndromu vyhoření, je zde významně posilována psychohygiena a cenná je i jeho supervizní role.

Dětem v pěstounské péči nabízíme PROGRAMY PRO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ DÍTĚTE (terapeut, speciální pedagog)

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www. destkyusvit.cz je „ Dětský úsvit“ z.s.

PLNÉ ZNĚNÍ

DNE 19. 4. 2019 SE BABY KLUB RUŠÍ.🐰 ...

View on Facebook

Děkujeme firmě Nelan spol. s.r.o. Cheb, která nám neváhala podat pomocnou ruku a finančně podpořit naše úsilí.❤️ ...

View on Facebook