Vzdělávací programy

Vzdělávací programy

Vzdělávání pro pečující osoby

Doprovázející organizace „Dětský úsvit“ z.s. sama aktivně připravuje tématické vzdělávací programy a relaxačně – vzdělávací semináře, které realizuje buď ve svých prostorách nebo v jiných vhodných prostorách v Chebu, či blízkém okolí.

Jednotlivé vzdělávací programy jsou nabízeny jak v individuální, tak ve skupinové formě, obě formy lze kombinovat.

Vzdělávací programy vycházejí z individuálního vzdělávacího plánu pečující osoby, který  sestavuje a  aktualizuje  společně s pečující osobou klíčový pracovník.

Jako aktivační a motivační prvek je do vzdělávacího modelu zapojen i prvek v podobě samostudia pečujících osob. Za tímto účelem disponuje doprovázející organizace knihovnou s vhodnou odbornou literaturou.

Za účelem samostudia a případné následné konzultace může využít pečující osoba i prostory doprovázející organizace, Obrněné brigády 20/20, Cheb, kde je vytvořeno zázemí pro tyto aktivity a kde po dobu samostudia může být postaráno i o dítě (děti) svěřené do pěstounské péče. Termín je vhodné si předem domluvit s klíčovým pracovníkem.

Osoba pečující si může vybrat z doporučené nabídky vzdělávacích programů, které budou pravidelně pečujícím osobám nabízeny v průběhu celého roku.

Vzdělávací programy, které organizuje a zajišťuje doprovázející organizace, jsou pro pečující osoby bezplatné.

Pečující osoba se může účastnit a rovněž si sama aktivně vyhledat i jiné vhodné tématické vzdělávací aktivity, semináře či programy od jiných institucí či organizací. Tato účast a počet vzdělávacích hodin jí budou započítány do ročního vzdělávacího plánu. Pečující osoba může využít možnosti proplatit cenu akreditovaného semináře až do výše 2 500,- Kč za rok.

Tato částka bude proplacena na základě předloženého osvědčení a bude se týkat pouze ceny samotného kurzu či semináře. Finanční náklady (občerstvení, ubytování, cestovné apod.) se pečující osobě neproplácí. Nutná je rovněž osobní účast pečující osoby na daném semináři či kurzu, nelze za sebe vyslat náhradníka.

Pečující osoba má vytvořen vlastní vzdělávací plán, který vychází z  potřeb a preferencí  témat (ohledně výchovy a péče) dané rodiny.  Součástí plánu je záznam o termínech, rozsahu, formě a tématech absolvovaných vzdělávacích programů včetně hodnocení přínosu těchto programů. Tento vzdělávací plán je průběžně hodnocen a konzultován pečující osobou ve spolupráci s klíčovým pracovníkem.

Vzdělávací  programy s uvedenými  termíny, místem  konání a tématy,  budou aktuálně a  průběžně  zveřejňovány na webových  stránkách

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www. destkyusvit.cz je „ Dětský úsvit“ z.s.

PLNÉ ZNĚNÍ

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#100) Object does not exist, cannot be loaded due to missing permission or reviewable feature, or does not support this operation. This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature or the 'Page Public Metadata Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#page-public-metadata-access for details.
Type: OAuthException
Code: 100
Please refer to our Error Message Reference.