Autismus a dospělý věk

Autismus s dospělý věk

Občané s autismem se dožívají v průměru stejného věku jako zdravá populace.

Z tohoto důvodu se objevují dvě problémové oblasti,problémy, které přináší vyšší věk a problémy, které přináší autistické postižení. Skupina starších občanů s autismem patří mezi nejvíce diskriminované skupiny obyvatel ( „dvojitá zranitelnost“). Tíživou situaci popisuje dokument European Disability Forum (2000) „ Vyloučení mezi vyloučenými“. Zároveň s  postiženými trpí mnohdy i jejich rodiče.

Specifické problémy starších lidí s autismem:

Potřeby starších lidí s autismem jsou podobné jako potřeby ostatních starších lidí. Zdravotní,sociální,ekonomické problémy jsou znásobeny specifickými neurologickými,psychickými faktory,které se váží  k autistickému postižení. Zdravotní problémy jsou  provázeny sekundárními účinky dlouhodobého používání neuroleptik,problémy  v komunikaci a sociálních vztazích vedou k izolaci,behaviorální problémy  narůstají s věkem. Objevují se problémy s bydlením, někteří postižení musí opustit své domovy. V novém prostředí mohou postrádat strukturované prostředí, na které byli zvyklí, chybí vizuální klíče,které pro ně představovaly jistotu a bezpečí. Je velký nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří mají znalosti a zkušenosti v péči  o postižené autismem. Chybí každodenní aktivity respektující věk postižených.

AUTISM EUROPE navrhuje, aby na základě evropských zákonů byl vytvořen a realizován akční plán pro plnohodnotný život autistické populace. Je třeba zajistit:

Právo na nezávislý život a sebeurčení

  -dle zásad  Madridské deklarace a Charty práv osob s autismem

Právo na odpovídající zdravotní péči

  a dostupnou léčbu jejich specifických problémů

Právo na rozvoj komunikace a sociálních vztahů

– i starší lidí s autismem mají právo na funkční alternativní komunikaci založenou na individuálním odborném vyšetření komunikačních schopností. Mají  právo se účastnit kulturních,sportovních a jiných aktivit.

Právo na  vhodnou intervenci

na základě schopností, dovedností, přání a priorit klienta a jeho rodiny.

Právo na služby, které zajistí důstojnou kvalitu života

– měl by být nabízen široký výběr  služeb, které  pomohou zabránit  izolaci a sociálnímu vyloučení postiženého.

Právo na celoživotní vzdělání

Právo na vhodné zaměstnání postiženého i jeho rodiny

speciální příprava, vytvoření podmínek na pracovišti, proškolený personál  + odborné konzultace

Právo na důstojné bydlení

  – přizpůsobeno individuálním potřebám občanů s autismem ( samostatný byt, chráněné bydlení, domovy,…)+ potřebná pomoc  v dostatečné kvalitě

Právo na adekvátní finanční podporu

–lidé s autismem by měli mít  možnost  žít na stejné úrovni jako zdravá populace a k tomu by měly být poskytnuty potřebné prostředky

(Použitý zdroj: Autismus a lidská práva, soubor dokumentů Autism Europe)

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www. destkyusvit.cz je „ Dětský úsvit“ z.s.

PLNÉ ZNĚNÍ

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#100) Object does not exist, cannot be loaded due to missing permission or reviewable feature, or does not support this operation. This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature or the 'Page Public Metadata Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#page-public-metadata-access for details.
Type: OAuthException
Code: 100
Please refer to our Error Message Reference.