MAJÁK – CESTA BEZPEČÍ


Projekt je zaměřen na děti a mládež, kteří žijí, nebo jsou reálně ohroženi sociálně- patologickým prostředím, rizikovými jevy a vykazují  /nebo mají sklon vykazovat/  tendence k různým závislostem, k predelikventnímu a delikventnímu chování.

Věková kategorie dětí: 8 – 16 let.

Projekt se zaměřuje na strategie, které pracují aktivní, interaktivní, zážitkovou formou s danou cílovou skupinou, mají preventivně – terapeutický charakter. Cílíme na účinnost a efektivnost, s cílem napomoci eliminovat, popř. zamezit eskalaci nežádoucího jednání a chování.

Program mí za cíl:  vytipování a „vyškolení“ 5 až 8 jedinců ( strážců Majáku) z řad účastníků, kteří úspěšně projdou programem a budou tzv. „nositeli štafety“ = budou nově získané zkušenosti a poznatky šířit nejen v rodině a mezi vrstevníky, ale i ve své komunitě. Zároveň by se stali  jakýmsi mentorem, průvodcem a ochráncem dalších dětí, kteří se ocitli v nesnázích, ohrožení.

Těmto „Strážcům Majáku“ bude „Dětský úsvit“, z.s.  poskytovat  zázemí,  informační, emoční a sociální podporu, metodické vedení. Nejen po dobu trvání projektu, ale i po skončení projektu.

V rámci projektu se budeme snažit realizovat program „Maják – cesta bezpečí“ ve všech jejích rovinách: v sociální, situační i v rovině viktimologické. Zároveň si uvědomujeme, že samotná naše iniciativa by nebyla efektivní bez přímé účasti obyvatel a součinnosti  zainteresovaných subjektů.

Při průběžné realizaci výše uvedených aktivit bude zohledňován i specifický a nad tématový cíl: zlepšení a rozvoj komunikace mezi občany a státními, veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty právě v oblasti prevence kriminality.

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www. destkyusvit.cz je „ Dětský úsvit“ z.s.

PLNÉ ZNĚNÍ

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#100) Object does not exist, cannot be loaded due to missing permission or reviewable feature, or does not support this operation. This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature or the 'Page Public Metadata Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#page-public-metadata-access for details.
Type: OAuthException
Code: 100
Please refer to our Error Message Reference.