Osvětová akce Dětský úsvit

Osvětová akce Dětský úsvit

Je věnována propagaci náhradní rodinné péče, pěstounské péče, prevence syndromu CAN.

 • Osvětová činnost se zaměřuje na seznámení veřejnosti s náhradní rodinnou péčí, získávání případných nových zájemců o pěstounskou péči.
 • Besedy, přednášky, workshopy
 • Vydávání edukačně-osvětových publikací
 • Rodičovská akademie – osvětový cyklus zaměřený na šíření právního povědomí o problematice ohrožených dětí, náhradní rodinné péče, pěstounské péče.

Prezentováno na facebooku: Dětský úsvit – pěstounská péče, autismus a děti v nesnázích

 • Dětská akademie:
 • Edukační materiál pro děti /nejen školního věku/:  „Tvoje práva – Tvoje ochrana a bezpečí“.  Seznamování dětí s jejich právy a  jejich uplatňováním,  klíčové principy Úmluvy o právech dítěte.
 • S právy dětí pracujeme  intenzivně i  pomocí dalších autorských, tedy vlastních programů:
 • interaktivní, zážitkovou formou: sociální divadlo, zážitková pedagogika. Program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ: „ Příběhy berušky Milušky + publikace „ Příběhy berušky Milušky, dále program / video prezentace/: Violka  na cestách + publikace: Violka a cesta za Duhou“
 • Další  vlastní, autorské publikace a programy: Lapálie myší rodiny, Bylinkové panenky
 • Vydávání občasníku „Noviny berušky Milušky“

Ve vlastním občasníku „Noviny berušky Milušky“ prezentujeme svoji činnost široké veřejnosti, propagujeme problematiku NRP/PP  s cílem oslovit  a získat  případné další zájemce o PP.

 • Den otevřených dveří“ – seznámení široké veřejnsoti s našimi prostorami, zázemím, činností
 • Činnost zaměřená na děti mateřských školek a na prvním stupni ZŠ:
 • „ Souhvězdí dítěte“ : programy formou zážitkové pedagogiky realizujeme vlastní autorské  programy a projekty.

Jedná se  interaktivní osvětové programy  tematicky zaměřené na problematiku práv dětí, problematiku  spojenou s náhradní rodinou péčí,  s cílem rozvoje u dětí prosociality, vzájemné

pomoci, pochopení a tolerance.  Současně pracujeme  s etiketizací, handicapem, syndromem CAN. Výchovným pracovníkům a pedagogům nabízíme konzultace a poradenství.

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www. destkyusvit.cz je „ Dětský úsvit“ z.s.

PLNÉ ZNĚNÍ

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#100) Object does not exist, cannot be loaded due to missing permission or reviewable feature, or does not support this operation. This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature or the 'Page Public Metadata Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#page-public-metadata-access for details.
Type: OAuthException
Code: 100
Please refer to our Error Message Reference.