Autismus

Autismus

Poskytování sociální, informační a  psychické pomoci +   emoční podpory jedincům a rodinám s diagnózou PAS (autismus, Aspergerův syndrom): společná setkání, volnočasové aktivity, osvětová činnost – přednášky pro veřejnost  s cílem zcitlivování veřejnosti vůči této problematice,  prevence šikany a stop stigmatizace.

Díky sponzorům nabízíme i  bezplatnou půjčovnu  literatury, knížek, her  a pomůcek pro děti,  dobročinný bazárek.

Fb: Dětský úsvit- pěstounská péče, autismus a děti v nesnázích.

Motto:

“ Autismus není něco, co osoba má, není to žádná ulita, ve které je osobnost uvězněna. Ve skořápce není schované normální dítě. Autismus je způsob bytí.“

                                                                                                                                                                                                                     Jim Sinclair

Proč jsme se rozhodli věnovat se problematice AUTISMU?

S autismem jsem se poprvé  setkala  v roce 2004, když  se mé kamarádce narodil chlapec, který byl „ jiný “.  Jako matka si užila své, než se zjistilo, že jeho „jinakost“ je způsobena poruchou autistického spektra ( tzv. PAS).  Právě proto, že jsem viděla  jakým trápením si před  (ale  bohužel i po) stanovením  správné diagnózy prošla, rozhodla jsem  se pomoci. A nejen jí. 

Problematice autismu ( respektive problematice  PVP = pervazivní vývojové poruchy ; PAS  ) jsem se od této doby  velmi intenzivně věnovala a v roce 2006   jsem  iniciovala vznik svépomocné  skupiny pod názvem: „Autistik Karlovarský kraj“. Uvědomovala jsem si totiž čím dál naléhavěji, jak moc potřebují rodiny psychickou a emoční podporu, jak důležité je pro rodiny společné  vzájemné sdílení,  pomoc, podpora, pocit sounáležitosti.  Na setkáních si otevřeně sdělovali své zkušenosti, své trápení, obavy, i naděje. Svépomocná skupina byla velmi aktivní, scházely se v ní rodiny z celého Karlovarského kraje. Měli jsme vytvořeny i webové stránky, poradnu,  pořádala se pravidelná setkání rodin, realizovaly  besedy s hosty  a také  jsme se věnovali osvětové činnosti a přednáškám.  

Abych mohla rodinám poskytnou i odbornou pomoc, vystudovala jsem v následujících dvou  letech ( v rámci celoživotního vzdělávaní)   na UK Praha, fakulta pedagogická.  v oboru speciální pedagogiky :“ Výchova a vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra, Aspergerův syndrom“.

Protože jsem však  od roku 2009   začala profesně  pracovat   s jinou cílovou skupinou ( stala jsem se  vedoucí pečovatelské služby a veškerý svůj čas a energii  věnovala seniorům ) a začala  studovat  i další vysokou  školu  zaměřenou právním směrem, neměla  jsem  bohužel již  dostatečnou časovou kapacitu se intenzivně věnovat nadále svépomocné skupině. A tak nastala pauza…..až do roku 2018. Ale ani během oné pauzy jsem nepřestala dané téma sledovat……

Shodou okolností v květnu 2018 jsem byla oslovena vzdělávací  institucí bfz  a  požádána jako lektor o přednášku  pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách pro Domov pro osoby se zdravotním postižením  v Radošově.  I to byl pro mne impuls k nenápadnému,ale intenzivní  návratu  k problematice PAS a ke znovuoživení myšlenky a aktivit z roku 2006.

Neziskové organizace“Dětský úsvit“z.s., nabízí  pomoc  lidem a  rodinám s dětmi s diagnózou PAS.

Zahájení činnosti: říjen 2018

Kdo jsme?

Jsme  multioborový tým. V našem týmu spolupracuje sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog a  terapeut. 

Kde nás najdete?

 Obrněné brigády 20/20, Cheb 35002

Co  nabízíme?

Informační a poradenskou pomoc

Svépomocnou a podpůrnou  skupinu rodin a dětí s diagnózou PAS

Osvětovou činnost ,besedy a přednášky pro veřejnost

Relaxačně – terapeutické  programy  ( individuální i skupinové)

Supervize ( individuální i skupinové)

Putovní“ knihovnu“ a čítárnu  s odbornou literaturou

Kontaktní údaje:

SSudimacova@seznam.cz; mobil: 608 6565 40

www.detskyusvit.cz

Společnou cestou   a vzájemným sdílením zvládneme více.

Bc. Sonia Sudimacová, předsedkyně spolku.

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www. destkyusvit.cz je „ Dětský úsvit“ z.s.

PLNÉ ZNĚNÍ

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#100) Object does not exist, cannot be loaded due to missing permission or reviewable feature, or does not support this operation. This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature or the 'Page Public Metadata Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#page-public-metadata-access for details.
Type: OAuthException
Code: 100
Please refer to our Error Message Reference.