Kyberšikana

Kyberšikana

Co znamená, když se řekne…….:

SMS Spoofing

SMS Spoofing [spúfin] označuje zneužití internetu k odesílání falešných

SMS zpráv. Oběť na první pohled nepozná, že zpráva, která jí přišla

na mobil, byla odeslaná z internetu, protože v jejím mobilním telefonu

vypadá stejně, jako zpráva odeslaná z mobilu. Útočník se tak může vydávat

za jinou osobu.

SMS Spoofing je v současnosti v ČR blokován všemi mobilními operátory.

Poslední výskyt byl zaznamenán v roce 2005.

Phishing

Phishing [fišin] označuje manipulativní postupy, které prostřednictvím

zfalšovaných emailů či www stránek přimějí majitele bankovního

účtu vyzradit své přístupové údaje k účtu. Oběť obdrží e-mailovou

zprávu, která ji nutí přihlásit se k bankovnímu účtu. Ve zprávě je uveden

odkaz na přihlašovací stránku. Přihlašovací stránka je ale falešná. Pomocí

údajů získaných z této stránky se může útočník připojit k bankovnímu

účtu oběti, s nímž pak může nakládat jako jeho majitel (např.

převést peníze na vlastní účet).

Pomoc online (Internet Helpline)

Telefon: 116 111 či 800 155 555

E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz

Chat Linky bezpečí: xchat.centrum.cz/lb/

Web: www.internethelpline.cz

E-Bezpečí

Web: www.e-bezpeci.cz

Web: www.napisnam.cz

E-mail: info@e-bezpeci.cz

Úřad na ochranu osobních údajů

Web: www.uoou.cz

Telefon: 234 665 212

E-mail: posta@uoou.cz

Poradenská linka pro pedagogy

Telefon: 841 220 200, 777 711 439

Pozor na infikované injekční stříkačky v tramvajích!

Nalezena Lidl

Co je to kyberšikana?

Kyberšikana je šikanování jiné osoby (ubližování, ztrapňování, obtěžování,ohrožování, zastrašování apod.) s využitím internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií.

Jaké projevy označujeme termínem kyberšikana?

 1. Zasílání urážlivých, zastrašujících, zesměšňujících nebo jinak ztrapňujících zpráv či pomluv (e-mail, SMS, chat, ICQ, Skype).2. Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií, jejich upravování a následné zveřejňování s cílem poškodit zachycenou osobu.
 2. Vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají či ponižují konkrétní osobu (blogy a jiné www stránky).
 1. Zneužívání cizího účtu (e-mailového, diskuzního apod.).
 2. Vydírání pomocí mobilního telefonu nebo internetu.
 3. Obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním.
 4. A další.

Případy kyberšikany

Oběť: Ghyslain Raza (14 let, Kanada)

Ghyslain natočil sám sebe při předvádění bojovéscény z Hvězdných válek. Spolužáci mu nahrávkuukradli a pro pobavení ostatních ji zveřejnili na internetu.Nahrávka obletěla celý svět, byla mnohokrátupravována, vzniklo množství webů a blogů,na kterých byl chlapec zesměšňován, byl parodován dokonce v seriálech (např. South Park).

Důsledky: Ghyslain se psychicky zhroutil a musel se dlouhodobě léčit.

Oběť: Ryan Patrick Halligan (13 let, USA)

Ryan byl obětí fyzické šikany. Začal se učit kickboxa chlapci, který ho šikanoval, se úspěšně

postavil. Hoch ho pak veřejně označil za gaye.Ryan se chtěl této pověsti zbavit, proto navázal

internetový vztah s populární dívkou ze školy. Počase zjistil, že se dívka románkem s ním jen bavilaa že jejich důvěrné zprávy přeposílala dalšímspolužákům a společně se mu posmívali.

Důsledky: Patrick se oběsil.

Oběť: Anna Halman (14 let, Polsko)

Pět spolužáků podrobilo Annu před celou třídou sexuální šikaně (strhali z ní šaty a předstírali, že ji znásilňují). Celou scénu nahráli na mobil a vyhrožovali jí, že nahrávku zveřejní na internetu, což také později udělali.

Důsledky: Anna spáchala sebevraždu.

Oběť: Megan Meier (13 let, USA)

Megan prožívala několik týdnů virtuální lásku s chlapcem,se kterým se seznámila na internetu. Pak jí chlapec začalpsát zprávy plné nenávisti, jak je odporná a jak by byl

svět bez ní lepší.

Důsledky: Megan se oběsila.

Při vyšetřování se zjistilo, že za chlapce se vydávala50letá matka Meganiny bývalé kamarádky, a tímto způsobem se jí chtěla pomstít za to, že pomlouvala její dceru.

Co je stalking a kyberstalking?

Kyberstalking [kyberstókin] je zneužívání internetu, mobilních telefonů či jiných nformačních a komunikačních technologií ke stalkingu, což je opakované stupňované obtěžování, které může mít různou podobu a intenzitu. Stalker (pronásledovatel) svou oběť například bombarduje telefonáty, SMS zprávami, e-maily, popř. zprávami zasílanými pomocí

ICQ, Skypu nebo chatu, posílá jí „dárky“, které oběť nechce atd. Nejčastějšími oběťmi stalkingu jsou bývalí partneři, osoby, jež neopětují city stalkera, celebrity, politici apod.

Jaké projevy označujeme termínem stalking?

 1. Opakované a dlouhodobé pokusy kontaktovat oběť pomocí dopisů,e-mailů, telefonátů, SMS zpráv, zasíláním vzkazů na ICQ, VoIP (např. Skype), v chatu, zasíláním různých zásilek s dárky apod.
 2. Demonstrování moci a síly stalkera (výhrůžky).
 3. Ničení majetku oběti (např. oken, auta, domácích zvířat, zasílání

počítačových virů apod.).

 1. Stalker označuje sám sebe za oběť.
 2. Snaha poškodit reputaci oběti (stalker rozšiřuje o oběti nepravdivé

informace v jejím okolí).

Co je kybergrooming?

Termínem kybergrooming [kybergrúmin] označujeme jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a řadou psychologických technik ji donutit k osobní schůzce. Výsledkem schůzky může být sexuální zneužití oběti, fyzické mučení apod. Útočník s obětí komunikuje pomocí informačních a komunikačních technologií, využívá zejména

veřejný chat, SMSkování, ICQ a Skype.

Jak probíhá útok?

Útočník (např. manipulátor, deviant) používá postupy, jimiž se snaží získat osobní údaje oběti (jméno, fotografie apod.), aby je mohl následně využít k jejímu vydírání (např. vyhrožuje, že zveřejní fotografie oběti spolu s urážlivým nebo nepravdivým komentářem o její sexuální orientaci).

 1. Etapa vzbuzení důvěry a snaha izolovat oběť od okolí.

Vždy pochybujte o důvěryhodnosti anonymních uživatelů internetu!

 1. Etapa podplácení dárky či službami, za něž se snaží získat materiály,které lze využít k vydírání oběti.

Nenechte se podplatit, vaše soukromí a bezpečí je cennější!

 1. Vyvolání emoční závislosti oběti na útočníkovi.

Nedovolte, aby váš virtuální vztah poškodil vztahy v reálném světě

(např. komunikaci s rodiči)!

 1. Osobní setkání

Uvědomte si, jak nebezpečná může být schůzka s člověkem, kterého

znáte jen z internetu (může vám lhát, vydávat se za někoho jiného)!

Útočník postupuje strategicky. Nenechte se ovlivnit

v žádné části manipulace a nikdy neznámému člověku

neprozrazujte osobní údaje!

Příklady kybergroomingu

Usvědčený deviant Pavel Hovorka (vrátný v tiskárnách) využíval k seznamování s oběťmi několik způsobů – např. chat, inzeráty, v nichž předstíral, že vybírá děti z dětských domovů do soutěže Dítě VIP apod. Osobní informace a fotografie, které od dětí získal, pak použil k vydírání. Kombinací vydírání a uplácení přiměl některé děti k osobní schůzce.

Důsledky: Znásilňování a zneužívání 20 chlapců.

Ukázky izolování oběti od okolí

 • Rodiče ti nerozumí, já ano, mně se můžeš svěřit se svými

problémy.

 • Neříkej o tom ostatním dětem, žárlily by.
 • Neříkej o tom mamince. Nenáviděla by tě.
 • Dospělí to nepochopí, já ano.
 • Mně se můžeš svěřit, můžeme mít tajemství.
 • Jsem na tom podobně, svěř se, zůstane to mezi námi.
 1. Ukázky získávání informací o oběti
 • Máš počítač ve svém pokojíku, nebo v obýváku? Já

v pokojíčku. (Zjišťuje, jestli někdo jiný může sledovat

komunikaci.)

 • Bydlíš v Praze? Já jsem z Brna. (Zjišťuje, zda má smysl zaměřit

se na lokalitu, např. kvůli potenciálnímu vloupání.)

 • Jaké máš zájmy? Já mám rád počítačové hry a U2. (Zjišťuje

zájmy oběti, aby věděl, na co se zaměřit v případě uplácení

dítěte dárkem.)

 • Kolik je ti let? Mně je 16. (Děti svůj věk prozrazují

podstatně později než na začátku komunikace. V této

oblasti jsou opatrnější.)

 • Pošli mi fotku, já ti pošlu svoji. (Získává kompromitující

materiály, které může využít k vydírání oběti.)

 • Chci ti poslat suprovou MMSku, napiš mi své číslo. (Získává

telefonní číslo oběti.)

 • Máš kluka/holku? (Zjišťuje, zda má oběť někoho, komu se

může svěřit.)

 • V kolik chodí vaši do práce? Jsem doma od 6 do 8

sám/sama. (Zjišťuje, kdy je byt prázdný kvůli možnému

vloupání.)

 1. Ukázky vydírání
 • Potřebuji s tebou nutně mluvit osobně. Jsi moje láska

a nemůžu bez tebe žít.

 • Jestli se se mnou nesejdeš, zabiju se.
 • Jestli mi neřekneš své pravé jméno, zveřejním tvoji fotku

a napíšu o tobě, že jsi lesba!!!

 • Jestli ke mně nepřijdeš, všem pošlu tvou upravenou fotku

s nápisem: JSEM DĚVKA!

 • Jestli to neuděláš, napíšu tvé matce, že se mnou chrápeš!

S obětí komunikuje zejména prostřednictvím chatu

Cílevědomost a systematičnost.

Co je kyberstalking?

Kyberstalking je zneužívání internetu, mobilních telefonů

nebo jiných informačních

a komunikačních

technologií ke stalkingu.

Kdo jsou stalkeři

Může se jevit jako společensky naprosto normální člověk, o kterém ani jeho nejbližší okolí nemusí vědět, že pronásleduje jinou osobu.

Stalkeři bývají podle statistik častěji muži. Problematičtějšími útočníky ale bývají ženy. ejména pro svou

cílevědomost a systematičnost.

Uctívač

Snaží se navázat kontakt se zbožňovanou osobou. Jakákoli reakce oběti ho proto povzbuzuje a motivuje k dalšímu jednání.

Předpokládá, že vyhlédnutý cíl bude jeho city opětovat. Věří, že mu oběť dluží opětování jeho „lásky“, když do ní tolik investuje.

Žárlí, pokud má oběť vztah s jinou osobou. Tento typ má zvýšené citové nároky. Je-li obětí odmítnut, mění se jeho chování (začne oběti vyhrožovat, snaží se ji poškodit, někdy užívá také násilí).

Do této skupiny patří i stalkeři celebrit.

Ublížený pronásledovatel

Chce se pomstít za skutečné nebo domnělé zranění, jež mu oběť způsobila. Většinou se omezuje na slovní útoky (vyhrožuje,

zastrašuje, podává na oběť žaloby), pravděpodobnost fyzického útoku na oběť je minimální. Mstí se na domácích mazlíčcích

oběti (krádež či zabití), vloupává se do domu či bytu oběti apod. Obtěžování mu přináší uspokojení, má pocit, že má nad

obětí moc a kontrolu. Bývá velmi vytrvalý.

Sexuální útočník

Snaží se o sexuální útok (často je to sexuální deviant). Tento typ stalkera používá také voyerství, exhibicionismus, obscénní telefonní hovory, sadismus, masochismus apod.

Poblouzněný milovník

Žije v iluzi, že ho oběť miluje. Vysvětluje si tak veškeré její chování. Přitom je přesvědčen, že se jeho vysněná romance stane

pevným vztahem. Může trpět akutní paranoiou. Obvykle si vybírá oběť s vysokým sociálním statutem. Zpravidla nereaguje na

jakékoli právní řešení (policie, soud). Pokud se nedostane do péče psychologa nebo psychiatra, pokračuje ve stalkingu dál.

Kyberstalker

Využívá informační a komunikační technologie (internet, mobilní telefony). Svou oběť může kontaktovat pod falešnou identitou

např. na diskuzním fóru, to mu také může sloužit k získávání informací o oběti od jiných uživatelů, popř. může ke stejnému

účelu použít různé spywarové programy.

Pravý kyberstalker se nikdy neuchýlí k fyzickému útoku a své pronásledování realizuje výhradně prostřednictvím elektronických

médií. Kyberstalking můžeme nalézt u všech výše uvedených typů. Každý stalker tedy může být zároveň i kyberstalkerem.práv, ICQ a

Bývá to člověk, který nezvládl ukončení vztahu (může jít o vztah pracovní, obchodní nebo např. terapeutický). Jeho chování je následkem touhy obnovit vztah nebo je odplatou za odmítnutí. Pociťuje ztráty v kombinaci s frustrací, hněvem, žárlivostí (zejména pokud si oběť nalezne jiného partnera), pomstychtivostí a zármutkem.

Neobratný milovník

Přestože touží po romantickém nebo intimním vztahu, nedokáže ho díky svým slabým sociálním a komunikativním dovednostem navázat. Pokouší se o fyzický kontakt s obětí (držet oběť za ruku, políbit ji), zpravidla se však neuchyluje k hrozbám ani k fyzickému násilí. Tento typ není tak vytrvalý jako jiné typy stalkerů. Pokud oběť využije právní

a policejní pomoci, stalker většinou pronásledovánízanechá.

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www. destkyusvit.cz je „ Dětský úsvit“ z.s.

PLNÉ ZNĚNÍ

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#100) Object does not exist, cannot be loaded due to missing permission or reviewable feature, or does not support this operation. This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature or the 'Page Public Metadata Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#page-public-metadata-access for details.
Type: OAuthException
Code: 100
Please refer to our Error Message Reference.