Autorská práva

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www. destkyusvit.cz je „ Dětský úsvit“ z.s.

Každý uživatel webových stránek je při jejich užívání   povinen se řídit platnými právními předpisy České republiky, jednat v souladu s těmito právními předpisy a v souladu s dobrými mravy

Bez předchozího písemného souhlasu „ Dětského úsvitu“ z.s, není dovoleno užívat tyto webové stránky a jejich obsah jinak než pro vlastní potřebu.

Přístup na webové stránky a jejich užití je bezplatné.

Webové stránky obsahují logo „ Dětského úsvitu“z.s.

Užití loga webových stránek podléhá vždy schválení. I v případě udělení souhlasu s užitím loga webových stránek se uživatel zavazuje, že nebude logo jakkoli upravovat, přetvářet či jinak do tohoto zasahovat.

Informace na těchto stránkách jsou určené pro veřejnost. Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách jsou pouze informativní povahy a jsou určeny pro obecné využití. Některé z informací publikovaných na webových stránkách přebírá „Dětský úsvit“ z.s.

Předávání osobních údajů

Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů ČR,  při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www. destkyusvit.cz je „ Dětský úsvit“ z.s.

PLNÉ ZNĚNÍ

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#100) Object does not exist, cannot be loaded due to missing permission or reviewable feature, or does not support this operation. This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature or the 'Page Public Metadata Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#page-public-metadata-access for details.
Type: OAuthException
Code: 100
Please refer to our Error Message Reference.