Praha ve dnech 19.11. -20.11. 2018

Dětská psychoterapie aneb Proč každý terapeut pracuje s dítětem jinak.

Přednášky –

 • Pohled dítěte na terapii
 • STEPS – Skupinový Terapeuticko-Edukační Program pro Sourozence dětí s poruchami autistického spektra
 • Psychosomatika a děti –  pomoc a terapie
 • Dětská psychiatrie

 Workshopy –

 • Gestalt terapie s dětmi
 • Systemický přístup a děti
 • Narativní terapie a děti
 • Hlubině dynamický přístup a děti (terapie dle Junga)
 • Nedirektivní přístup v terapii hrou
 • Dyadická vývojová psychoterapie – terapie poruchy citového pouta
 • Vědomý pohyb, relaxační a dechová cvičení v dětské psychoterapii
 • Zdravé já z pohledu Existenciální Analýzy – možnosti terapie při práci s dětmi
 • Kreativita v komunikaci s dítětem
 • Kognitivně-behaviorální terapie u dětí a dospívajících
 • Pomoc a terapie dětem s poruchou autistického spektra
 • Dítě v rodinné terapii
 • Mezioborová spolupráce: facilitovaná diskuze terapeuta a pracovníka OSPOD
 • Psychoterapie versus potřeby soudního jednání: facilitovaná diskuze terapeuta a prorodinného soudce
 • Pomoc vesnického faráře dětem a rodinám


Prohlédněte si také podzimní program našeho vzdělávání tematicky z oblasti komunikace a práce s dětmi/rodinou v ohrožení, který jsme například obohatili o zaměření na Vaši relaxaci  – Tanec jako cesta..

Pořádá:

Velký vůz Sever

Tel: 777 594 441

www.velkyvuz-sever.cz