Kdo jsme

  • Poskytujeme  podporu a  pomoc.
  • Vytváříme  bezpečné, přátelské a harmonické zázemí.
  • Otevíráme prostor  blízkosti pro  vzájemné  porozumění,  naslouchání  a  smysluplné  sdílení.
  • Vedeme konstruktivní  dialog,  předáváme  si   zkušenosti.Hledáme inspirující  cesty.
  • Podporuje   jedinečnost a  sebepojetí každého  z nás.

Děti

Děti jsou našimi nejlepšími učiteli. Ony vědí, jak růst, jak se vyvíjet, jak se učit, jak objevovat okolní svět, jak prožívat, smát se  a plakat, jak se zlobit, co je a co není pro ně dobré, co potřebují. Ony od narození vědí, jak milovat a žít naplno, jak si užívat života, jak pracovat, být silný a plný energie. Jediné , co děti  – i děti v nás, potřebují, aby to všechno mohly dělat je prostor.

Každý život je vlastně příběhem. Vyprávěním těchto příběhů tvoříme most ke společnému poutu. Proto pojďme společně sdílet příběhy, které nás mohou inspirovat, posílit a uvědomit si silu vzájemné pomoci.
Příběhy pěstounů

Příběh pěstounky Hany

„Pracovala jsem jako pečovatelka, později jsem se věnovala dětem v nízkoprahovém  zařízení  Pohoda. Právě přes tuto činnost – zaměřenou převážně na děti ze sociálně slabších rodin  – jsem poznala  blíže  problematiku dětí  z prostředí  rodin ohrožených a dysfunkčních.  Postupem času  ve mne čím dál více   sílilo přesvědčení, že bych ráda nabídla domov takovému dítěti.  Před čtyřmi lety uzrálo definitivní  rozhodnutí vzít si dítě do pěstounské péče a nahradit mu rodinu. Vlastní děti odrostly, doma již je jen dvacetiletá dcera, která studuje vyšší odbornou školu. A protože jsme doma už jen dvě „ženské“,  přála jsem si holčičku,“ vypráví paní Hanka.

Příběh pěstounky Pavlíny

Tato práce s dětmi mně přitahovala už skoro 30 let zpět. To jsem zůstala sama se svou první dcerou a dostal se mi do ruky inzerát-SOS vesničky hledají rodiče pěstouny. Tak jsem zavolala na telefonní číslo, které bylo pod inzerátem a bylo mi řečeno, že musím být vdaná a bezdětná. Tak mně to dost zklamalo, ale nedalo se nic dělat, tak jsem to nechala být.

Příběh paní Zuzany

Paní Zuzana  žije v rodinném domku v Lubech, s manželem a již dospělým synem Oldou (28 let), který je pro zdravotní potíže v ID. Paní Zuzanka vzpomíná, že k dětem měla hezký vztah snad odjakživa. Jako  nejstarší ze tří sester se jim hodně věnovala, hrála si s nimi,  pomáhala jim. Později s manželem se hodně věnovali dalším dětem v  rybářském kroužku, kde se oba hodně angažovali, často u nich i přespávaly děti  jejich kamarádů. „Místo, abych si u kávy povídala s dospělými, hrála jsem si s drobotinou.  Vymýšlela pro ně různé hry,  vyprávěla jsem jim různé příběhy, dováděla. Bavilo mne to—a pořád baví.“

Příběhy dětí s autismem

Vojtíšek mi vyprávěl o dinosaurech a nejraději chodil bos. Miloval počítače, nechápal pojem času, a už vůbec nerozuměl otázce :“Jak se máš?“. Ptal se na vesmír a zda také svítí černé hvězdy. S panickou úzkostí reagoval na sebenepatrnější změnu a často se cítil unavený. Přesto, že mu bylo teprve 5 let, měla jsem při některých otázkách pocit, že mluvím s někým velice vyspělým, neboť i některé výroky neodpovídaly rozhodně jeho věku a byly podivuhodné.

Příběh první

Ondrášek se jevil svému okolí jako rozmazlený , nevychovaný fracek. Byl útočný, agresivní, sebestředný. Druhé děti slovně i fyzicky bez důvodu napadal.Pravidla hry určoval výhradně sám, v opačném případě nejevil naprosto žádný zájem. Jedl pouze jídlo, které mělo bílou barvu, ostatního se ani nedotkl. V mrazu si odmítal vzít čepici na hlavu, vzteky svíjel na zemi tak, že nebylo možné mu ji nasadit. Okamžiky utrpení nastávaly i při česání. Velmi zajímavě však maloval , měl značné tvůrčí nadání a dokázal z paměti recitovat dlouhé statě básní.

Příběh druhý

Natálka běhala nejraději v kruhu kolem své vlastní osy, nebo se točila na špičkách. Z legrace jí všichni říkali, že je malá baletka. Na zavolání svého jména nereagovala, vyčíst emoce z její tváře nešlo. Zato milovala jezdící schody, fascinovaně hleděla dlouhé minuty na točící se buben v pračce a s oblibou napodobovala grimasy a gesta druhých lidí . Význam neznala. Sama o sobě hovořila ve druhé nebo ve třetí osobě, pokud vůbec navázala dialog. Když si hrála, tak nejraději sama, hru s vrstevníky nevyhledávala.

Příběh třetí

Sponzoři
VÝLETNÍ LOĎ DELFÍN
Náš multioborový tým

Sociální pracovník

Speciální pedagog, logoped preventista

Terapeut

Psycholog

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www. destkyusvit.cz je „ Dětský úsvit“ z.s.

PLNÉ ZNĚNÍ

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#100) Object does not exist, cannot be loaded due to missing permission or reviewable feature, or does not support this operation. This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature or the 'Page Public Metadata Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#page-public-metadata-access for details.
Type: OAuthException
Code: 100
Please refer to our Error Message Reference.